Vårt uppdrag

I hjärtat av vår organisation ligger en djup koppling till Ukraina. Våra rötter är stadigt planterade i detta land, där vi är födda och uppvuxna. Ukraina har format vår identitet, förmedlat värdefulla lärdomar och en djup uppskattning för världen och skönheten i vårt hemland. Nu drivs vi att dela denna rikedom med det globala samhället. Vi inbjuder dig att titta på videon vi har förberett. Det går utöver bara ord och ger en inblick i kärnan i vårt uppdrag. Den fångar essensen av det vi strävar efter att bevara – den uråldriga traditionen av herde och vävning. Detta urgamla hantverk har uthärdat tidens tand, gått i arv genom otaliga generationer, och fått styrka för varje århundrade som har gått. Genom vårt arbete strävar vi efter att värna om dessa värdefulla traditioner och se till att de består i generationer framöver. Vi tror på arvets kraft och den betydelse det har för kulturellt bevarande. Genom att dela vårt arv med världen hoppas vi kunna främja en djupare förståelse och uppskattning för det konstnärskap och hantverk som frodas inom vårt samhälle. Följ med oss ​​på den här resan när vi väver samman trådarna från vårt förflutna och nutid, och sammanflätar tradition med innovation. Tillsammans kan vi fira vårt lands rika gobeläng, bevara dess arv och inspirera framtida generationer att ta till sig sitt eget kulturarv. Vi välkomnar dig att utforska vår webbplats ytterligare och upptäcka den invecklade väven i vårt arbete, eftersom vi inbjuder dig att gå med oss ​​i detta uppdrag att bevara och uppskatta.